2008.12.25_iGENEA, Switzerland

2008.12.25_iGENEA, Switzerland

„… Древномакедонскиот генетски профил постои и е откриен со споредби на археолошките фондови и личности со македонски корени. Овие проучувања нам ни овозможуваат да ги определиме македонските корени во личноста. Ние имаме 30% од Македонците во Македонија, 20% во северна Грција и малцинствата во Бугарија и Албанија. …“

Извор: iGENEA