1849_Македонци во Унгарија

1849_Македонци во Унгарија

Македонци како посебна графа на население во австро-унгарска статистика. Macedonier во Хрватска и Словенија 80, во Трансилванија 370.
Постојат документи од 17-18 век за иселувања од Балканот под турска власт кон просторите на Австро-Унгарија при што се споменуваат и Македонци. Затоа подоцна што се потврдува вo овој попис се наидува на присуство на Македонци во земјите под Австро-Унгарија.