1924.04.09_Honorable Discharge from the USArmy

1924.04.09_Honorable Discharge from the USArmy

Отпусница на Македонец од американската војска учесник во Прва Светска војна.

Иако за време на Прва Светска војна Македонците можеле лесно да ја избегнат воената обврска. Доволно било да не се кажуваат за Македонци туку да се кажат за Бугари.
Затоа што според Претседателска одлука на Вудро Вилсон, од воената служба биле исклучени сите со народносна определба од земјите на воени непријатели каква што била и Бугарија.

Посочил: Пољакот од Македонија