1895—1916 « 2004_Силвано Галон – ‘Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола’,

1895 —1916 « 2004_Силвано Галон - 'Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола',

Во книгата „Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола“ од Силвано Галон, еден од италијанските конзули меѓу другото пишува: „… Албанците се дивјачко племе, но, заслужуваат да имаат држава и ние во тоа ќе им помогнеме …“. За Македонците пишува: „… по никоја цена не треба да заземат водечка улога во Македонија, во тоа треба да се спречат со сите средства …“.

 

Посочиле: Кирил Добрушевски, Кукузел