1900~_Македонски бомбаши

1900~_Македонски бомбаши

МАКЕДОНСКИ ФРЛАЧИ НА БОМБИ.

Краток опис: Македонските востаници кои се борат со турските војски како најделотворно оружје користеле рачни бомби. Опишан е составот на бомбите и начинот на кој се палеле непосредно пред фрлањето. Ова оружје посебно било делотворно во планинските борби и ималп силно деморализирачко дејство врз непријателските сили. Начинот на палење на бомбите пред нивното фрлање зборува за нервите на бомбашите.