1900+_An appeal to civilization

1900+_An appeal to civilization

„Херојските напори на Македонците за себе си да се ослободат од турската суровост.“

Една цртежна слика од светската штампа со наслов: „Повик до цивилизацијата“ каде што е претставен турски војник како ја измачува Македонија претставена како девојка која повикува за помош кон големите сили додека тие меѓусебно за забавуваат. Долу под сликата стои: „Херојските напори на Македонците за себе си да се ослободат од турската суровост