1906.05.23_Macedonia Prepares for the Establishment of a Socialist Republic

1906.05.23_Macedonia Prepares for the Establishment of a Socialist Republic

Во 1906 година ВМРО и нејзиниот началник Даме Груев, постојано спротивставувајќи се на бугарските тежнеење за анексија, сакаа во Македонија да воспостават „Социјалистичка Република“ како нулкеус на идна Балканска Федерација.