1923_The Times, London

1923_The Times, London

„… Патувањата на Тодор Александров се рамни на царски патувања, таму каде ќе стаса Тој, на пример, во некоја далечна долина, долината добива живот, зад секое дрво будно стои стражар, секој жбун во шумата крие две очи, а селаните се собираат крај патеките изговарајки ги во шепот зборовите: ‘Тодор ќе минува оттука.’ …“

Генерал Томсон

Посочил: Македон