-0400 – 0000 « 1859_Heinrich Kiepert – ‘Graecia’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

-0400 - 0000 « 1859_Heinrich Kiepert - 'Graecia', London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Прикажани се просторите на распространетост на трите грчки (хеленски) етникуми. Очигледно е дека авторот ја оставил Македонија надвор од припадноста на било кој од нив.

 

Извор: Збирка David Rumsey