-0400-+ « 1846_Emma Willard – ’The Temple of Time‘, New York (A.S. Barnes & Co.)

-0400-+ « 1846_Emma Willard - ’The Temple of Time‘, New York (A.S. Barnes & Co.)

Сликовен приказ на историјата на кој може да се види дека Грција и Македонија се одвоени историски поими. Македонија не спаѓа под Грција.
Македонија, Грција и Царството на Кир (Персија) подоцна го сочинуваат Царството на Александар.

-0400-+ « 1846_Emma Willard - ’The Temple of Time‘, New York (A.S. Barnes & Co.)

Целата слика од т.н. Храм на Времето.

Извор: Збирка David Rumsey