1825_Felix Delamarche – ’Turquie D’Europe … 1825‘, Paris (F. Delamarche)

1825_Felix Delamarche - ’Turquie D'Europe ... 1825‘, Paris (F. Delamarche)
Земете ја во предвид годината и погледнете ги македонските називи на земјописните поими: Серез, Драма, Кавала, Вардар, Градиште, Штип…

На картата наместо Македонија ставен е турскиот назив Румелија (ромејска/византиска христијанска земја). Но во легендата стои – Земја: Албанија, Земја: Бугарија, Земја: Грција, Земја: Македонија.

1825_Felix Delamarche - ’Turquie D'Europe ... 1825‘, Paris (F. Delamarche)

Поширок поглед на картата

Извор: Збирка David Rumsey