1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London

Ако древна Македонија била дел од Грција тогаш воопшто немало да биде претставувана одвоено на посебна карта со земјите со кои имала поблиски врски отколку со Грција.

 

Извор: Збирка David Rumsey