1838_Raffaele Mancini – Mappamondo costrutto su quello di Gardner‘, Naples (Raffaele Mancini)

1838_Raffaele Mancini - Mappamondo costrutto su quello di Gardner‘, Naples (Raffaele Mancini)

Италијанска земјописна карта на која Македонија е во своите граници, но именувана како Румелија (турски назив за византиска/ромејска христијанска земја). Јасно одвоена од Албанија, Бугарија, Грција, Србија.

 

Извор: Збирка David Rumsey