1903_Heinrich Kiepert – ‘Graecia cum insulis et oris maris Aegaei’, Berlin (Dietrich Reimer)

1903_Heinrich Kiepert - 'Graecia cum insulis et oris maris Aegaei', Berlin (Dietrich Reimer)

Карта од 19 век која го прикажува просторот каде живееле Грци. Според картата Грците (црвена боја) ги има на македонскиот брег посебно на полуостровот Халкидик, но не и во внатрешноста на Македонија која јасно е одвоена како посебна област.

Извор: Збирка David Rumsey