1912.10.30_The Washington Times – Asked to Take Crown

За време на Балканските војни, братот на данскиот крал, принцот Харолд бил прашан од дипломатските претставници на балканските држави – дали би ја прифатил круната за идното кралство на Македонија. Планот на балканските сојузници е разбран за Македонија да се направи како независна земја, откако ќе биде изборена од Турција, и потоа да влезе во федерација со Бугарија, Србија, Црна Гора и Грција, како и со Романија. Ако дојде до здружувањето кралот Џорџ од Грција е споменат како кандидат за Претседател на федерацијата.

 

Посочил: Вождот