2000_Тим Даули – ‘Библейский Атлас’, Российское Библейское Общество, Москва

2000_Тим Даули - 'Библейский Атлас', Российское Библейское Общество, Москва

Македонија во библиско време јасно одвоена како посебна земја во сите земјописни карти низ книгата „Библиски Атлас“ од писателот Тим Даули објавена преку Руското Библиско Друштво.

 

 

Извор: Портал ИИсуса Христа