2017_Eupedia – ‘Southeast Europe regional DNA’

2017_Eupedia - 'Southeast Europe regional DNA'

Eupedia меѓу другото со проект за генетски истражувања претпоставува дека целиот простор на Република Македонија има еден ист превладувачки генетски состав, заземајќи и делови од јужен Космет. Во Грција, македонскиот дел има издвоен генетски состав.

Извор: eupedia.com