1045_The Great Church of Christ

Силата на македонската самостојност и посебното македонско црковно значење е изразено во милениумското поседување самостојна Црква на почесно рамниште со сите други клучни црковни дијацези од почетокот на христијанството.
Во дијацезата на Охридската Архиепископија биле вклучени: северната половина од денешна Бугарија и делови од денешна Романија.

 

Посочил: Pumpkin Prime, PhD