1700+_Германска земјописна карта

1700+_Германска земјописна карта

Македонија посебна земја, јасно одвоена од Тракија, додека Хелените и Хелас воопшто не постојат.
Германците ова го изучувале во 18 век. Значењето на земјописната карта е од 14 век, за состојбите од 3 век за време на Римското Царство.

 

Посочил: mkdpress.eu