1084_Orderic Vitalis – ’The Ecclesiastical History of England and Normandy‘, vol.II, London

1084_Orderic Vitalis - ’The Ecclesiastical History of England and Normandy‘, vol.II, London

„… Во меѓувреме, граѓаните на Дурацо, земајќи во сметка дека Норманите продреа длабоко во Бугарија и имаа одземено со силата на оружјето неколку покраини од Византиското царство, и како што беа целосно отсечени од добивање припомош од Тракијците, МАКЕДОНЦИТЕ и сите нивни соседи, започнаа да ја губат самодовербата и се советуваа меѓу себе како би можеле најдобро да избегаат од нивната тешка состојба. …“

Orderic Vitalis (1075–1142) англиски летописец кој за Нормандија и Англија го напишал еден од најголемите летописи од 11ти и 12ти век.

Посочил: Пољакот од Македонија