1706_Echard History – ‘The Roman history from the restitution of the Western Empire..’, vol.IV, London

1706_Echard History - 'The Roman history from the restitution of the Western Empire..', vol.IV, London

Во оваа средновековна книга пишува дека меѓу 300 000 војска на страната на Турците предводени од Мехмед Освојувачот имало и Македонци. Наброени се: Бугари, Срби, Македонци, Германци, Бохемијанци (Чеси н.з.), Унгарци и Грци кои се бореле на страна на Турците под команда на султанот Медмед Освојувачот. Тој и неговите наследници воделе политика – христијани да војуваат против христијани.

Целото име на книгата е: The Roman history from the restitution of the Western Empire by Charlemagne, to the taking of the Constantinople by the Turks.