1832_Thomas Gordon – ‘History Of The Greek Revolution’, p113

1832_Thomas Gordon - 'History Of The Greek Revolution', p113

Во грчките востанички превирања како еден од капетаните се споменува Хаџи Продан Македонски. Подолу во фуснота се појаснува дека Хаџи Продан бил од руско или македонско потекло.
Јасно е дека некој кој има славјански прекар македонСКИ не би можел да биде Грк и не би бил ставен на споредба како некој со можно руско (или македонско потекло) ако не се зборува за народносна споредба.

 

1832_Thomas Gordon - 'History Of The Greek Revolution', p113

 

Посочила: DragonGirl
Извор: Google books