1913_Georges Gaulis – ‘La Ruine D’Un Empire’, Paris

1913_Georges Gaulis - 'La Ruine D’Un Empire', Paris

„… Еден Македонец од Софија, Ѓорѓи Делчев велеше… Движењето е македонско, а не бугарско. [Македонците] ја истакнуваа својата улога – како слободниот дух на Македонецот да можеше да го стори тоа без туѓи влијанија. …”

Посочил: Слобода или Смрт