1942.10 « 1975_Marshall Lee Miller – ’Bulgaria during the Second World War‘, p123, (Stanford University Press)

1942.10 « 1975_Marshall Lee Miller - ’Bulgaria during the Second World War‘, p123, (Stanford University Press)

„… Германски разузнавачки извештај од 1942 запазил: ‘Македонците, кои во текот на југословенското владеење со воодушевување гледаа на сѐ што е бугарско, сега се извонредно разочарани откако се запознаа со целосно поткуплива како и неспособна бугарска управа’ …“

Посочил: Кукузел

Извор: sagepub.com