2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang)

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за геостратегиската и геополитичката положба на Македонија во преодот од деветнаесеттиот кон дваесеттиот век. „Македонскиот Јазол“ е книга од германскиот амбасадор во Македонија, Др. Ханс Лотар Штепан кој ги користел сите државни архиви на Германија од 19 век до 1913 година.

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten'Deutsche Fassung:

 

 

Македонско издание:

 

 

English version.

Промоција на англиското издание на книгата „Македонскиот Јазол“ од Ханс-Лотар Штепан на саемот во Франкфурт.

 

Извор: Peter Lang