2013.12.01_Keith Brown – ‘Loyal Unto Death – Trust and Terror in Revolutionary Macedonia’

2013.12.01_Keith Brown - 'Loyal Unto Death - Trust and Terror in Revolutionary Macedonia'

Пренесени зборови на Гоце Делчев: „… Ние Македонците имаме многу непријатели и мораме да се бориме со сите од каде и да доаѓаат. Првенствено, врховистите се наши непријатели. Тие се лојални слуги на Кралот Фердинанд и иако се Македонци не работат за Македонија, туку за него. …“

Посочил: Слобода или Смрт