2014.06.02_Ian Worthington – ‘By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire’

2014.06.02_Ian Worthington - 'By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire'

„… Културата, од таму, немала ништо со да се биде ‘варварин’. Она кое Грците го мислеле со изразот било некој кој не зборува грчки. Два пати за време на своето владеење кажано е дека Александар зборувал на македонски, првиот пат на судењето од неговиот генерал Филота во 330 и вториот пат во говорната караница со Клит во 328. Со тоа, Македонците може да биле Славјански народ кои стапиле во врска со Грците и ја загрнале нивната култура. Било како, народноста на древните Македонци е контроверзна поради природата на доказите, кои што сите се грчки и со тоа пристрасни. Исто така го усложнува прашањето замешувањето на современата политика, посебно после 1991 година кога се создала ‘новата држава’ Република Македонија. …“

 

Посочил: makedonien.mk