1915_Rodolphe Archibald Reiss

1915_Rodolphe Archibald Reiss

Во својот извештај во 1915 година пишува дека жителите на Македонија зборуваат македонски јазик што не се зборува во Софија или Белград и дека е посебен јазик. Тој исто така пишува дека Македонците не се Бугари ниту Срби, само Македонци.

 

Посочил: Види Види