0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)

0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)

И пред војната на Самоил против Василиј II постоело некое македонско востание против византиската власт.

„… востание на македонските славјани против византиската власт околу 926 г.

некои славјани кои се востанале против императорот Роман и му ја опустошувале земјата биле нападнати од споменатиот мој татко кој одел во Солун.

два од нивните кнезови биле фатени живи
…“