1268~_Roger Bacon – ‘Mathematics in the service of theology’, 4th

1268~_Roger Bacon - 'Mathematics in the service of theology', 4th

 

Роџер Бејкон ја опишува земјописната местоположба на Македонија во 13. век. При тоа, тој јасно ја издвојува Македонија – земјата на Антигон, Филип и Александар Велики, и Македонците, од татарскиот принципат Мала Бугарија (источен Балкан), каде јазикот е ист со оној на суровите Бугари „Сарацени“ во Голема Бугарија (кај р. Волга).

Посочил: Poljakot od Makedonija

Извор: Macedonia : a True Endless Story …