1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler – ‘Harvard Slavic Studies’, v5

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler - 'Harvard Slavic Studies', v5

После првото свети Кириловото влијание на писменоста, подоцна во 14 век постоел втор не помалку значаен бран на македонско и јужнословенското влијание врз руската писменост и книжевност.

„… После татарската инвазија Русите од Атос беа одсечени од нивната татковина и зависеа од српската дарежливост сѐ до крајот на 14 век, кога Србите исто како и Македонците и Бугарите започнаа да се иселуваат во Русија за да ја избегнат Турската инвазија. Нивното влијание на руската книжевност е наречено Второ Јужнословенско влијание, кое скоро е исто толку значајно како првиот бран кој го донел Христијанството и писменоста кај Источните Словени во 10тиот век. …“

Посочил: Poljakot od Makedonija