1685_Petro Bogdano Macedone – ‘Cuneus prophetarum’

1685_Petro Bogdano Macedone - 'Cuneus prophetarum'

Петар Богдан, Македонец инаку сметан за основоположник на албанската книжевност.

 

Поема напишана на македонски јазик од Петро Богдано, Македонец учен од просторот на денешна Албанија.

 

„… Јас сум по потекло Македонец и се извинувам што не говорам добро Италијански. …“