1618 « 1737_James Howell – Epistolae Ho-Elianae – Familiar letters

1618 « 1737_James Howell - Epistolae Ho-Elianae - Familiar letters

Турските султани во своите наслови (титули) како еден од најпочесните им бил насловот владетели над Македонија и Македонците.
Во оваа книга од 1737 година се набројуваат насловите на турскиот султан Осман Втори (време на владеење 1618-1622) меѓу кои стои и: „Освојувач на Македонците, семето на Велики Александар“. Од една страна тоа значи дека во негово време сеуште постоеле Македонците, од друга страна дека освојувањето и владеењето над нив е посебно вредно затоа што совладани се оние кои носат воинствена сила како воинот кој го покорил светот.

Султанот Осман Втори бил погубен од неговиот вујко Мустафа I во 1622 година.