1914.11.11_Андрей Сиротининъ – ’Голосъ Минувшаго‘

1914.11.11_Андреи Сиротинин - ’Голос Минувшаго‘, место-01

„… Секако, Македонците стенкајќи под турскиот јарем не се сметаа себе си ниту за Срби, ниту за Бугари. Бугарските и српските политичари, стремејќи се кон морето, од нив сакаа да создадат културно-историски вид што им беше посакуван, а за оваа цел тие избраа всеможни аргументи. …“

 

Посочил: Пољакот од Македонија