1920_W.J.Ferrar – ’The proof of the gospel being the demonstratio of evangelica of Eusebius of Caesarea‘, New York

1920_W.J.Ferrar - ’The proof of the gospel being the demonstratio of evangelica of Eusebius of Caesarea‘, New York

Македонците како посебен народ на преминот од стара во нова ера.

„… Од тој миг еврејскиот народ стана подреден на Римјаните, Сиријците исто така, Кападокијците и Македонците, Битинијците и Грците и со еден збор сите други нации кои биле под римско владеење. …“

 

Посочил: MMAMAKEDONIA