1921_Etienne Burnet – ‘La Tour blanche, Armée d’Orient 1916-1917’, p80-81, Paris

1921_Etienne Burnet - 'La Tour blanche, Armée d’Orient 1916-1917', p80-81, Paris

„Еден преведувач на армијата — црногорски граѓанин — ми ја даде неговата теорија за македонскиот народ. Тој се враќа на словенските преселби во 9 век. Македонската земја врз овие населенија еден заеднички белег, со локални варијанти. За да ги придобие, на една европска сила би ѝ биле доволни дваесет години. Ослободени од Турците, кои ги држеа во покорност приграбувајќи ја добрата земја, тие сега бараат само да бидат управувани од една богата заштитничка, која ќе донесе пари.
Тој можеби има право. Во долна Македонија, најмалку, кога прашуваш едно дете од улица: ‘Што си ти? Грк? Србин? Бугарин?’, тоа одговара гордо како Александар: ‘Јас сум Македонец!’ ”

 

Посочил: ДООМ