1829+_Giuseppe Giusti

1829+_Giuseppe Giusti

Македонците спомнати во песна на италијанскиот поет Giuseppe Giusti кој живеел од 1809 до 1850 година.

„… Кој е тоа, украсен со стотини (вид накит),
Градоначалникот на Лукка, протестантскиот Дон Жуан
Меѓу тираните не е тиран туку џуџе
Кога виде како правителите одат еден по еден,
ете, фалбаџијата од Модена
брзо скокна од својот играшен трон
и еве тука.
Чини жестоки работи, им завидува на лаврите на Македонецот,
да ја удави земјата во (судски) тужби и крв,
сака да го сопре сонцето како Исус Навин …“