0600+_Московската Народна Библиотека – Јеремија Русо, Летопис

“… Ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци. Ние, денес, го зборуваме јазикот на кој зборуваат античките Македонци на Македонскиот полуостров, кои освен со други земји, 307 години владееле и со Египет …”

Летопис од VII век чиј автор е Јеремија Русо

 

Посочил: Портал Поглед
Извор: д-р Петар Поповски