1113_’Несторовиот Летопис‘, Русија

1113_’Несторовиот Летопис‘, Русија

Најстариот руски летопис кој споменува Македонци вели дека Кирилометодиевата азбука и писменост за која ќе се изборат пред Црквата се Славјански. Создадени за Моравската мисија. Никаде не се спомнува бугарска писменост и азбука.