Иван Кантарџиев

Иван Кантарџиев

Не треба да имаме никакви дилеми дека сме наследници на древните Македонци на овие простори. Не е важно како историски сме еволуирале од доаѓањето на македонските Словени до денес. Ние сме потомци на древните Македонци.