Христо Узунов

Христо Узунов

Маките на татковината се повеќе од сите страданија на секоја наша мајка!
И јас – без ни најмалку да те навредам – се чувствувам повеќе син на втората моја мајка – Македонија, отколку на тебе која си ме родила!

од писмото на Христо Узунов до неговата мајка

• • •