Ѓорѓија Пулевски

Ѓорѓија Пулевски

• 1875 •

 

• 1892 •

Македонците се староседелци на Полуостровот. Тие го пречекале доселувањето и на Бугарите и на Грците и на Србите и на други народности, а соседи елински. Затоа во оваа книга ја кажуваме Словенско – Македонската историја и за од сите живи придојдени на полуостровот – да си знаат кој когашен е.