1878 — 1879_Кресненско Востание – востанички Устав

1878_Востанички документ од Кресненското востание - Никола Малешевски

Со нашата крв што ја пролеваме низ полињата и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза: Слобода или смрт!