1903 « 1957_Никола Киров Мајски – ’В строја за Македонија‘, Софија

1903 « 1957_Никола Киров Мајски - ’В строја за Македонија‘, Софија

Бев испратил статија до “Автономна Македонија” за Александар Велики за да биде публикувана како подлисник; настојчиво молам за нејзино публикување. Од капитално значење е да ја сврземе нашата кауза со старата историја на Македонија.

Никола Киров Мајски, Во строј за Македонија – Историски факти, белешки и документи, I, Софија, 1957, 110а – ракопис во АО на ИНИ, Сл. IV, 192/I

Посочил: Пољакот од Македонија