1922.11.09_Александар Стамболиски

1922.11.09_Александар Стамболиски

Кој мисли за Македонија!? Точно е дека ние Бугарите не зборуваме за Македонија. Но има и други кои зборуваат и мислат за неа – тоа се самите Македонци. Барајте не од нас, туку од Македонците да престанат да зборуваат и мислат за Македонија. Не заборавајте, дека Македонците се вистински словенски Ирци, во кои националната свест е силно развиена и кои се раѓаат борци.
Направете тие луѓе да бидат законски граѓани на вашата земја.