Иван Калчев

Иван Калчев

„… За мене, за членовите на Бугарско-македонското друштво нема никакви дилеми во однос на постоењето на македонскиот идентитет, јазик, култура, етнос и во однос на тоа дека во Република Бугарија има македонско малцинство. …“

„… македонската држава (млада држава, но на еден од најдревните народи во светот) …“

Македоника

мкд.мк