1798- « 1816_Конгресна библиотека Вашингтон (непознат писател)

Вероучение - Поука 03

Македонците во стари времиња биле многу прочуени како научници, а исто така и по својата храброст. Сега пак тие се плашливци и незнајковци.

Патопис од непознат автор од пред 1798 година, Конгресна библиотека во Вашингтон, Оддел за ретки книги сигнатура Г 160. Л 317, 1816 год. цит. според Александар Матковски, цит. дело.