1828_Јоанис Каподистриас (прв грчки Премиер)

1828_Јоанис Каподистриас (прв грчки Премиер)

Македонија никогаш не била грчка земја.
„… Во древните времиња реката Војуша (Вјосе) и планината Олимп ја раздвојувале Грција од северните соседи. Во средниот век и модерните времиња Тесалија секогаш била грчка. Но Македонија била населена со Словени и други раси …“

Изјава на Јоанис Каподистријас (1776-1831) кој бил руски министер за надворешни работи со грчко потекло и прв премиер на новосоздадената грчка држава.