1926.11.01_La Fédération Balcanique – Henri Barbusse

1926.11.01_La Fédération Balcanique - Henri Barbusse

„… Македонците кои го имаат нивниот одвоен јазик и неоспорна етничка посебност (оригиналност), немаат право да бидат нарекувани Македонци …“

Анри Барбарис, франциски писател, патописец и учесник во Прва Светска војна.