1941+ « 1994_Cornelis Johannes George Spoelstra jr. (A. den Doolard)

1941+ « 1994_Cornelis Johannes George Spoelstra jr. (A. den Doolard)

“… Соседните кралства Грција, Србија и Бугарија имено ја сакаа Македонија секој за себе. Бугарите, народ од азиско, а не од словенско потекло, сепак ја спроведуваа најжестоката пропаганда. …”

A. ден Долард e псевдоним за холандскиот писател Корнелис Јоханес Георг (Боб) Спулстра Помладиот (Cornelis Johannes George (Bob) Spoelstra jr.).
Во Охрид постои спомен соба на А. ден Долард која се наоѓа во стариот дел од градот, како и споменик подигнат во негова чест.
Охриѓанецот Мишо Јузмески е македонски новинар/истражувач кој го истражувал животот и работата на А. ден Долард и има напишано неколку книги за него.
Навдениот дел е цитат од неговата книга Orient-Express (1994).

 

Посочил: КРВОПИС – KRVOPIS